Telefon/fax: +36 53 317-733 - Mobil: +36 20 9 579-477
Az ügyvédi iroda címe: 2700 Cegléd, Eötvös tér 6. fsz/2.

Tőkeemelés határideje: 2017. márc. 15.

A korlátolt felelősségű társaságok esetében lényeges változásokat vezetett be az új Polgári Törvénykönyv ( 2013. évi V. tv.). Az egyik legfontosabb változás, hogy 2014. március 15-ét követően már csak minimum 3.000.000.-Ft összegű törzstőkével lehet alapítani korlátolt felelősségű társaságot.

Azoknak a már meglévő Kft-knek, amelyeknek a törzstőkéje nem éri el a 3.000.000.-Ft-ot  két választásuk van:  vagy megemelik a törzstőkéjüket  3.000.000.-Ft-ra, vagy  más társasági formába alakulnak át, aminek megfelel az 500.000.-Ft-os törzstőkéjük, pl. betéti társasággá.

A tőkeemelés határideje: 2017. március 15.

A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy ameddig a tőkeemelésről nem dönt a társaság, addig a korábbi, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (Gt.) alapján működjön. A jogszabály kimondja, hogy a feltőkésítési döntésig a Kft-nek a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia.

A tőkeemelés lehetséges módjai:

1./ A törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyonból. Ennek feltétele, hogy a társaság saját tőkéje meghaladja 3 millió forintot. A tapasztalatom szerint a legtöbb érintett vállalkozásnál ez a helyzet nem adott.

2./ A tagok megfelelő összegű pénzbeli hozzájáurlásokat teljesítenek a társaság felé, ezzel emelik meg  a törzstőkét. A tagok nem csak készpénzzel emelhetik meg a tözstőkét, hanem apporttal is. Ez lehet bármilyen valós értékkel bíró vagyontárgy vagy forgalomképes  vagyoni értékű jog ( pl. követelés).

3./ A tagok befektetőket vonnak be a társaságba- azaz új tagok lépnek be a társaságba – akik vagy pénzbeli vagy nem pénzbeli, azaz apport szolgáltatásával járulnak hozzá a törzstőke felemeléséhez.

A törzstőke emelést egyösszegben kell vagy részletekben is lehet teljesíteni?

A jogszabály lehetővé teszi, hogy a törzstőke emelés  összegét ne  egy összegben, hanem részletekben teljesítse a társaság illetve azt is lehetővé teszi, hogy ha  2016. március 15-ig  nem fizetik be a tőkeemelés összegét,  akkor meghatározhatnak akár  1 éves határidőt  is, azonban addig,  amíg a teljes 3 millliós törzstőke nincs befizetve, a társaság a tagoknak nem fizethet osztalékot és a tagok a még be nem fizetett törzstőkéjük erejéig a magánvagyonukkal is felelősek a társaság tartozásaiért. 

Mit  tehet az, aki nem tudja vagy nem akarja felemelni a törzstőkéjét?

Ebben az esetben át kell alakulnia olyan társasági formává, amelyben a tagok felelőssége nem korlátozott. Ilyen a közkereseti társaság és a betéti társaság.

Ha ezt nem vállalja, akkor döntenie kell a jogutód nélküli megszűnésről. Ez a végelszámolás, amennyiben ezt a társaság vagyoni lehetőségei lehetővé teszik.

A   törzstőke  felemelés költségei

Ha  csak a kötelező tőkeemelés és a Ptk. szabályainak való megfelelés miatt  történik a változásbejegyzés, akkor illetékmentes, ha azonban egyúttal más változást  is bejelentenek  (például székhelymódosítás, ügyvezetőváltás), akkor illetéket kell fizetni.

Ha bármilyen más változást is bejelent a cég, akkor meg kell fizetni a 15.000.-Ft eljárási illetéket és a 3.000.-Ft közzétételi díjat.

Milyen következménnyel jár a határidő elmulasztása?

Azok a cégek, amelyek 2017. március 15. napjáig nem emelik fel a jegyzett tőkéjüket 3.000.000.-Ft-ra, ill. nem döntenek az átalakulásukról, vagy a jogutód nélküli megszűnésükről, számíthatnak arra, hogy a Cégbíróság szankciókat fog alkalmazni velük szemben.

A bíróság felszólítja  a társaságot a szabálytalan működés megszüntetésére, de emellett bírságolhat is 50.000.-Ft-tól 500.000.-Ft -ig terjedően. Ha a cég nem tesz eleget a  Cégbíróság felszólításának, a cégbíróság felfüggesztheti a társaság működését, vagy akár véglegesen is eltilthatja a további működéstől és megszüntetheti a céget. Ilyen esetben a társaság köteles végelszámolást lefolytatni, vagy ha ennek nem áll fenn a lehetősége, akkor felszámolási eljárásnak van helye.

Amennyiben a fenti témával kapcsolatban további kérdése van várom a hívását.Comments Are Closed

Elérhetőség

Ügyvédi iroda címe:
2700 Cegléd, Eötvös tér 6. fsz/2.

Telefon / fax: +36 53 317-733
Mobil: +36 20 9 579-477
E-mail cím: info@ugyvedcegled.hu


Ügyfélfogadás
Előzetes egyeztetés szerint

Hétfő: 9:00-17:00
Kedd: 9:00-17:00
Szerda: 9:00-17:00
Csütörtök: 9:00-17:00
Péntek: 9:00-12:00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva


Impresszum
Ezt a honlapot Dr. Vászin Edit, a Pest Megyei Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók.

Copyright © 2014 Dr. Vászin Edit egyéni ügyvéd - Minden jog fenntartva!
Pegaton Studio: honlapkészítés, webáruház készítés, webdesign, optimalizálás