Telefon/fax: +36 53 317-733 - Mobil: +36 20 9 579-477
Az ügyvédi iroda címe: 2700 Cegléd, Eötvös tér 6. fsz/2.

Földforgalom, földhasználat

 

Ki vásárolhat földet és mekkora területet?

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv. szerint föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg.

Kivétel: a magyar állam és a Földforgalmi törvényben meghatározott jogi személy   ( pl.  bevett egyház, települési önkormányzat stb. ) is megszerezheti a földet  a törvényben szabályozott  esetekben és feltételekkel.

1 hektárig szerezheti  meg a föld tulajdonjogát, aki nem földműves.   (a már tulajdonában álló földterület mértékét és  a megszerezni kívánt földterületet  össze kell számítani  a szerzési jogosultság megállapításánál. ) Ez a szabály nem vonatkozik a közeli hozzátartozók közötti szerződésekre és a rekreációs célú fölszerződés esetén.

1 hektár felett 300 hektárig  – ez a  földszerzési maximum-  csak földműves  szerezheti meg a föld tulajdonjogát.

A földműves státusz  feltételei:

  1. természetes személy magyar állampolgár vagy tagállami állampolgár
  2. Magyarországon bejegyezték a földművesek nyilvántartásába, amelyet az illetékes Kormányhivatal Földhivatali Osztálya vezet.
  3. a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013.(XII.29.) Korm. rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy

–  ennek hiányában igazoltan legalább három éve mező-,vagy erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytat,  tevékenységét saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon végzi, a  tevékenységéből árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult   mező,- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott,

vagy

-.  szakirányú végzettség hiányában,  legalább 3 éve, és minimum  25%-ban a tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet  tagjának minősül,  aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet,és azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködőként végzi.

Fontos szabály, hogy  a területnagyság számításánál a földdel azonos helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett terület nagyságát is bele kell számítani!!

 

Ki  lehet földhasználó és mennyi  földterületet használhat?

A földműves és mezőgazdasági termelőszervezet – két kivételtől eltekintve – a föld birtokát  legfeljebb 1200 hektár mértékig szerezheti meg. Ez hívják birtokmaximumnak.

A két kivétel, amelyre fentebb utaltam, a törvény által kedvezményezett  tevékenységek végzőire vonatkozik, akik 1800 hektár  területnagyságon  gazdálkodhatnak. Ezt  nevezi a törvény kedvezményes birtokmaximumnak.

A két kedvezményezett csoport:

  1. Az állattartó telep üzemeltetője
  2. A szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója

Fontos szabály: A birtokmaximum mértékének megállapításánál a területnagyság mértékébe a földdel azonos helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett terület  területnagyságát is be kell számítani.

 A kényszerhasznosításba vont terület  nem számít bele, hogy a kényszerhasznosításra vállalkozó személy esetében a birtokmaximum mértékébe!!

 

Bizonyos esetekben  a földszerzési maximum  túlléphető:  Ezek az esetek az alábbiak:

  1. a) a föld kisajátítása folytán kapott kártalanítás összegéből vásárolt,
  2. b) a földön fennálló közös tulajdon megszüntetése során a tulajdonostárs tulajdoni hányadának megfelelő mértékű,
  3. c) a földön fennálló házastársi vagyonközösség megszüntetésével a volt házastársak tulajdonába kerülő

azon földekre vonatkoznak, amelyek vonatkozásában a megjelölt élethelyzetek a földforgalmi törvény hatálybalépésekor már fennálltak

 Elérhetőség

Ügyvédi iroda címe:
2700 Cegléd, Eötvös tér 6. fsz/2.

Telefon / fax: +36 53 317-733
Mobil: +36 20 9 579-477
E-mail cím: info@ugyvedcegled.hu


Ügyfélfogadás
Előzetes egyeztetés szerint

Hétfő: 9:00-17:00
Kedd: 9:00-17:00
Szerda: 9:00-17:00
Csütörtök: 9:00-17:00
Péntek: 9:00-12:00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva


Impresszum
Ezt a honlapot Dr. Vászin Edit, a Pest Megyei Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók.

Copyright © 2014 Dr. Vászin Edit egyéni ügyvéd - Minden jog fenntartva!
Pegaton Studio: honlapkészítés, webáruház készítés, webdesign, optimalizálás